หลังจากเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องขนาดของทีมที่เล็กมากเมื่อเทียบกับทีมคู่แข่งอื่นๆนั้น แฟนบอล Liverpool ทั่วโลกต่า…